SKJOLDLYKKE ADVOKATFIRMA

Vi leverer løsninger, der giver mening

Om os

Skjoldlykke er et full-service advokatfirma med en bred vifte af kompetencer.

Vi hjælper dig med at finde den rigtige løsning i enhver sag, uanset om det er ad rettens vej, ved juridiske løsninger, ved kommercielle løsninger, eller ud fra forretningsmæssige og etiske overvejelser, ved mægling / konfliktløsning / mediationsprocesser, forligsforhandlinger eller noget helt andet.

Det vigtigste for os er, at dine ønsker og behov er i centrum.

Samarbejdet mellem advokat og klient er baseret på tillid og foregår ved, at vi holder hinanden løbende orienteret om sagens forløb, så vi sammen konstant har fokus på den rigtige løsning gennem hele forløbet.

Vores områder

Forsvarsadvokater


Er uheldet ude, og har du overtrådt loven, eller er du uberettiget anklaget for noget strafbart, er det Skjoldlykke Advokatfirmas opgave at hjælpe. Vi hjælper mennesker i knibe.

Erhvers- og privatret


Vi går op i at levere juridisk rådgivning på et højt niveau til dig som privatperson eller erhvervsdrivende i alle typer af sager.

Hvem er vi

ERIK SKJOLDLYKKE BERTHELSEN

Advokat LL.M
Mobil: 30 24 05 31

Erik beskæftiger sig bl.a. med:

- Erhvervsret

- Retssager

- Strafferet

- Lejeret

- Ejendomsoverdragelser

Julie G. Andersen

Juridisk sagsbehandler


Julie assisterer bl.a. med:

- Erhvervsret

- Retssager

- EjendomsoverdragelserJENS ASBJØRN KNUDSEN

Advokat (H) LL.M


Jens er fra JAK-Advokatfirma og samarbejdspartner i Skjoldlykke Advokatfirma. Jens beskæftiger sig bl.a. med:


- Retssager

- Koncernrådgivning

- FamilieretAdvokatoplysninger

I henhold til de advokatetiske regler, skal der oplyses om en række forhold.

Skjoldlykke Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed  og oprettet under CVR-nr. 30455150, som driver advokatvirksomhed fra adressen Værkmestergade 25, 8000 Aarhus.

Virksomhedens advokater er alle beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne er dermed underlagt Advokatsamfundets disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside  – https://www.advokatsamfundet.dk/.

Eventuelle klager over Skjoldlykke Advokatfirmas honorar eller adfærd udvist af Skjoldlykke Advokatfirma kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre advokatens adfærd eller honoraret.

Alle advokater i firmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos

Lloyd's Insurance Company S.A. under policenr. 310-018765.


Alle klientmidler, der betros Skjoldlykke Advokatfirma, forvaltes efter klientkonto­vedtægten (www.advokatsamfundet.dk) og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med klientkontovedtægten. Medmindre andet oplyses, indsættes midlerne på Skjoldlykke Advokatfirmas hovedklientkonto i Sparekassen Kronjylland A/S. Klienter er til enhver tid berettiget til at få oplyst, i hvilken bank deres midler er placeret.Skjoldlykke Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.


Se vores forretningsbetingelser her.


Kontakt os